Drev

SAMSUNG CSC

Foto: Barbro Zetterberg

Drevprov anordnas för att värdera taxens jaktegenskaper. Resultaten används som mått på den enskilde hundens förmåga och för att värdera föräldrarnas avelsinsats. Sammanställning av alla hundars resultat ger värdefull information för att tydliggöra bilden av rasens jaktliga egenskaper baserad på fakta. För dig som hundägaren, är kanske det främsta motivet att starta på prov ändå att få din bedömd. Drevprov är inte en tävling utan främst ett sätt att bedöma om hunden jagar på ett ändamålsenligt sätt och en värdering på det avelsarbetet.

Drevprovsresultatet utgörs egenskapspoäng och av en prissättning. Bedömningspoängen hunden får ger viktig information om den enskilda hundens jaktliga egenskaper utifrån 10 egenskaper: sök, upptagningsförmåga/arbete på slag, drevsätt, tapptarbete, skall/hörbarhet, skallmarkering, samarbete, lydnad och jaktduglighet. Maxpoängen är 60 egenskapspoäng där 6 är högst. För att får ett 1:a pris måste hunden ha minst 42 ep, 2:a pris minst 36 ep och 3:e pris minst 30 ep.

Utländska hundar som deltar på prov i Sverige MÅSTE bifoga stamtavla på hunden!

Rörliga drevprov
Drevprovsäsongen startar 1 oktober för de rörliga proven och pågår fram till sista januari. Skaraborgs taxklubb har tillgång på fina provmarker. Till ett rörligt prov kan du anmäla dig till fortlöpande, men senast 7 dagar före provstart.

Startavgiften för att delta är 300 kr och ska vara betalt innan start. Sedan tillkommer domaravgift på 200 kr och eventuell milersättning för resa till och från provmarken, som du betalar direkt till domaren.

Har du frågor gällande rörligt drevprov tar du kontakt med
Robert Johansson
Tel: 072-993 9009
E-post: robert.johansson7@gmail.com

Ordinarie drevprov
Skaraborgs taxklubb arrangerar också ordinarie drevprov. Det går av stapeln 17-21 november 2019. Detta prov är klubbmästerskap i drev! Sista anmälningsdag är 1 november 2019. 

Notera att för att delta i detta prov ska anmälan göras direkt till ansvarig för det ordinarie drevprovet, Gerhard Lilliestierna. Det betyder att du INTE ska använda det digitala anmälningsformuläret! 
Anmälningsblankett finner du här: Anmälningsblankett prov

När du fyllt i anmälningsblanketten mailar du den till provansvarig. Startavgiften för att delta är 300 kr och ska vara betalt innan start. Sedan tillkommer domaravgift på 200 kr som du betalar direkt till domaren. Det kan också tillkomma en milersättning till domaren för resa till och från provmarken.

Har du frågor gällande ordinarie drevprov tar du kontakt med:
Gerhard Lilliestierna 
gerhardlilliestierna@yahoo.se

Drevkommitté
Gerhard Lilliestierna, sammankallande och Prisförvaltare.
Hans Lövberg
Robert Johansson
Maria Nordström, utbildningsansvarig

Regler
Vill du lära mer om hur ett drevprov går till och vilka regler som gäller