Ny medlem

Vill du bli medlem i Skaraborgs taxklubb?
Skaraborgs Taxklubb har 299 medlemmar 2019-04-30. Vet du om att du som ny taxägare erbjuds du fritt medlemskap under första året?

Som medlem får du:

  • TAXEN, som utkommer med fem nummer per år
  • Rätt att registrera valpar i Svenska Kennelklubben
  • Rätt att starta på samtliga utställningar och jaktprov som arrangeras av svenska och norska taxklubbarna och deras lokalavdelningar
  • Hjälp med valphänvisning och sakkunnig hjälp i avelsfrågor
  • Klubbträffar, kurser och föredrag i lokalavdelningarna
  • Tillgång till resultat från utställningar och jaktprov över hela landet

Skaraborgs Taxklubb erbjuder sina medlemmar olika aktiviteter. Under 2018 omfattar vår verksamhet utställningar, i juni resp september. Ordinarie spårprov arrangeras under augusti och ordinarie grytprov i juni och juli. Vårt ordinarie drevprov går av stapeln i november.

Notera
Sedan den 18/12 2012 har SKK tagit över Svenska Taxklubbens medlemshantering. Alla frågor gällande medlemskap i SvTK handläggs direkt av SKK:s medlemsavdelning:
E-post:  medlem@skk.se
Tel:08-795 30 50

Erbjudandet om gratis medlemskap det första året för nya taxägare kvarstår.
För mer information, läs på Svenska Taxklubbens hemsida www.taxklubben.org