Sponsorer

Var med och sponsra klubben!  Vill du vara med och sponsra klubbens aktiviteter?

Uppfödare och medlemmar

Vill du som uppfödare eller medlem vara med och sponsra klubben?
Du får en annons i utställningskatalogen med text och bild på din kennel eller din hund mot en kostnad av 200 kr eller skänk en gåva av minst samma värde. Gåvans värde bedöms av klubben.

Företag

Visa upp ditt företag med text och bild i utställningskatalogen. Annonsen kostar 1000 kr.
Kontakta Jörgen Lindquist senast sista anmälningsdag för respektive aktivitet om du vill vara med och hjälpa din rasklubb och samtidigt få en chans att marknadsföra ditt företag, din kennel eller kanske din avelshane!

Gåvor och annonser som kommer in efter sista anmälningsdag flyttas till nästa utställningstillfälle.
All sponsring sker villkorslöst, med andra ord kan du inte rikta gåvan till något särskilt användningsområde.

Tack till våra sponsorer!

Huvudsponsorer