Månadsarkiv juni 2021

Årsmöte

Årets årsmöte blev lite för senat pga den pandemi som råder runt om i världen. Det var ca ett 30tal som kom till årets årsmöte där vi gick igenom motioner till Taxfullmäktige, Verksamhetsberättelse, balans- och resultats rapport.Avtackning av Elisabeth von Ahn och Liliann Ljungqvist som ställt upp i för klubben
Läs Mer…