Drev

SAMSUNG CSC

Foto: Barbro Zetterberg

Drevprov anordnas för att värdera taxens jaktegenskaper. Resultaten används som mått på den enskilde hundens förmåga och för att värdera föräldrarnas avelsinsats. Sammanställning av alla hundars resultat ger värdefull information för att tydliggöra bilden av rasens jaktliga egenskaper baserad på fakta. För dig som hundägaren, är kanske det främsta motivet att starta på prov ändå att få din bedömd. Drevprov är inte en tävling utan främst ett sätt att bedöma om hunden jagar på ett ändamålsenligt sätt och en värdering på det avelsarbetet.

Drevprovsresultatet utgörs egenskapspoäng och av en prissättning. Bedömningspoängen hunden får ger viktig information om den enskilda hundens jaktliga egenskaper utifrån 10 egenskaper: sök, upptagningsförmåga/arbete på slag, drevsätt, tapptarbete, skall/hörbarhet, skallmarkering, samarbete, lydnad och jaktduglighet. Maxpoängen är 60 egenskapspoäng där 6 är högst. För att får ett 1:a pris måste hunden ha minst 42 ep, 2:a pris minst 36 ep och 3:e pris minst 30 ep.

Utländska hundar som deltar på prov i Sverige MÅSTE bifoga stamtavla på hunden!

Rörliga drevprov
Drevprovsäsongen startar 1 oktober för de rörliga proven och pågår fram till sista januari. Skaraborgs taxklubb har tillgång på fina provmarker. Till ett rörligt prov kan du anmäla dig till fortlöpande, men senast 7 dagar före provstart.

Startavgiften för att delta är 200 kr och ska betalas i samband med att anmälan skickas in. Sedan tillkommer domaravgift på 300 kr och eventuell milersättning för resa till och från provmarken, som du betalar direkt till domaren. Anmälan är bindande. 

Har du frågor gällande rörligt drevprov tar du kontakt med
Martin Johansson
Tel: 070-374 04 33
E-post: drev@skaraborgstaxklubb.se

Ordinarie drevprov
Skaraborgs taxklubb arrangerar också ordinarie drevprov. Det går av stapeln  november. Detta prov är klubbmästerskap i drev! Sista anmälningsdag är 30 oktober.
Har du frågor gällande rörligt drevprov tar du kontakt med:
Robert Johansson
Tel: 072-99 39 009
E-post: odp@skaraborgstaxklubb.se

Här äger medlemmar i Skaraborgs Taxklubb företräde. För övriga som önskar starta är det ”först till kvarn” som gäller.
Notera att för att delta i detta prov ska anmälan göras via hemsidan. Betalning av startavgift görs samtidigt med anmälan.  

Anmälningsblankett finner du här: Anmälningsblankett prov

Startavgiften för att delta är 200 kr och ska betalas i samband med att anmälan skickas in. Sedan tillkommer domaravgift på 300 kr som du betalar direkt till domaren. Det kan också tillkomma en milersättning till domaren för resa till och från provmarken.

Har du frågor gällande ordinarie drevprov tar du kontakt med:
odp@skaraborg.se

Drevkommitté
Gerhard Lilliestierna, prisförvaltare.
Hans Lövberg
Robert Johansson, sammankallande
Maria Nordström, utbildningsansvarig
Niclas Geidvall
Martin Johansson

Regler
Vill du lära mer om hur ett drevprov går till och vilka regler som gäller