Drevprovsäsongen 2023 – 2024

 

Rörliga prov 1 oktober-31 december 2023 – rörliga prov 1 januari – 31 januari 2024  

Skaraborgs Taxklubb ska ha anmälan senast sju dagar före start. Har du tillgång till egen mark där du vill släppa din hund ska du i mailet tillsammans med anmälan ge besked om det. Anmälan mailas till  drev@skaraborgstaxklubb.se  

Ansvarig för de rörliga proven är Martin Johansson
Mobil: 070-374 04 33
E-post: drev@skaraborgstaxklubb.se
Startavgift 350 kr till klubbens bankgiro: 5600-6497
Domararvode 300 kr vilket betalas i skogen samt reseersättning till domaren

Ansvarig för det ordinarie drevprovet 16 januari 2024 är Robert Johansson
Mobil: 072-993 90 09
Skaraborgs Taxklubb ska ha anmälan senast den 2 januari. För att anmälan ska vara giltig, måste startavgift betalas i samband med anmälan. Notera att anmälan är bindande är inte startavgift betald får hunden ej starta. . Skaraborgs-taxar har företräde, övriga i mån av plats.
Anmälan mailas till odp@skaraborgstaxklubb.se
Startavgift 350 kr till klubbens bankgiro: 5600-6497
Domararvode: 300 kr i domararvode, vilket betalas i skogen.

Du hittar anmälan här 

Kort om drevprov
Den första oktober börjar drevprovssäsongen och fortsätter helt fram till sista januari 2024. Drevprov arrangeras för att värdera taxens jaktegenskaper. Resultaten används som mått på den enskilde hundens förmåga och för att värdera föräldrarnas avelsinsats. Sammanställning av alla hundars resultat ger värdefull information för att tydliggöra bilden av rasens jaktliga egenskaper baserat på fakta. För dig som hundägare är kanske det främsta motivet att starta på prov ändå att få din hund bedömd. Drevprov är inte en tävling utan främst ett sätt att bedöma om hunden jagar på ett ändamålsenligt sätt och en värdering av det avelsarbetet.

Provtiden är fyra timmar och drevprovsresultatet utgörs av egenskapspoäng och av en prissättning. Bedömningspoängen hunden får ger viktig information om den enskilda hundens jaktliga färdigheter utifrån 10 egenskaper:

1. Sök
2. Upptagningsförmåga/arbete på slag
3. Drevsäkerhet
4. Drevsätt
5. Tapptarbete
6. Skall/hörbarhet
7. Skallmarkering
8. Samarbete
9. Lydnad
10. Jaktduglighet

Maxpoängen är 60 egenskapspoäng, ep. Högsta poäng på varje egenskap är 6. För att få ett första pris på drev måste hunden ha minst 42 ep. För att få ett andra pris, 36 ep och för ett tredje pris minst 30 ep.
Du finner reglerna för drevprov här

För att vara berättigad till att starta en hund måste hunden vara registrerad hos SKK. Utländska hundar som startar på drevprov måste skicka/maila en kopia på stamtavla och registreringsbevis. Den ska vara minst 12 månader gammal, frisk och i god kondition. Hundföraren måste vara medlem i en SKK-ansluten klubb. Det betyder att om du låter någon annan vara hundförare måste vederbörande vara medlem. Innan start ska du visa vaccinationskort och du ska också kunna identifiera din hund dvs. den ska vara id-märkt med chip eller tatuering. Skaraborgs Taxklubb har några chipläsare strategiskt placerade i vårt område. Men det är alltid förarens ansvar att se till att hunden som ska starta kan identifieras! 

Skaraborgs Taxklubbs drevprovskommitté består av
Niclas Geidvall, sammankallande mobil: 070-601 86 46
Robert Johansson, ansvarig ordinarie drevprov
Martin Johansson, ansvarig särskilda drevprov
Hans Lövberg, mobil 070-889 1530

Skaraborgs Taxklubb hälsar dig och din tax välkommen att starta på drevprov hos oss! Vi har viltrika marker och duktiga domare.