Årsmöte

Årsmöte 2020

Lördag 29 februari 2020 kl. 16.00 är medlemmar i Skaraborgs Taxklubb välkommen till årsmöte. Nedan finns aktuella handlingar. Klicka på texten för att öppna dokumenten i pdf-format.

Kallelse till årsmötet 2020: Kallelse

Årsmöte 2019

Lördag 9 mars 2019 kl. 16.00 är medlemmar i Skaraborgs Taxklubb välkommen till årsmöte. Nedan finns aktuella handlingar. Klicka på texten för att öppna dokumenten i pdf-format.

Kallelse till årsmötet 2019: Kallelse årsmöte 2019
Agenda för årsmötet: Agenda för årsmötet
Verksamhetsberättelse 2018: Verksamhetsberättelse 2018
Valberedningens förslag 2019: Valberedningens förslag
Räkenskaper för 2018:

Årsmöte 2017

Lördag 25 februari 2017 kl. 14.00 är medlemmar i Skaraborgs Taxklubb välkommen till årsmöte. Nedan finns aktuella handlingar. Klicka på texten för att öppna dokumenten i pdf-format.

Kallelse till årsmötet 2017: Kallelse årsmöte 2017
Agenda för årsmötet: Agenda för årsmötet
Verksamhetsberättelse 2017: Verksamhetsberättelse 2017
Valberedningens förslag 2018: Valberedningens förslag
Räkenskaper för 2017:

Årsmöte 2016

Kallelse årsmötet 2016:  Kallelse årsmötet
Verksamhetsberättelse 2016: Verksamhetsberättelse 2016
Valberedningens förslag 2017:  Valberedningens förslag 2017
Räkenskaper för 2016:

Motioner till Taxfullmäktige 2017: Motioner till Taxfullmäktige
Motioner ej enligt stadgar till Taxfullmäktige:  Motioner ej enligt stadgar till Taxfullmäktige
Ytterligare motioner till Taxfullmäktige 2017:  Ytterligare motioner till Taxfullmäktige
                                                                                       Ytterligare motioner till Taxfullmäktige
Bilagor till motioner till Taxfullmäktige 2017:   Bilaga till Taxfullmäktige
                                                                                       Bilaga till Taxfullmäktige
                                                                                       Bilaga till Taxfullmäktige
                                                                                       Bilaga till Taxfullmäktige 
Styrelsens förslag till beslut i motionerna till Taxfullmäktige
                                                                                      

Årsmöte 2015

Kallelse årsmötet 2015: Kallelse årsmöte 2015
Verksamhetsberättelse 2015: Verksamhetsberättelse 2015
Valberedningens förslag 2016: Valberedningens förslag 2016
Räkenskaper 2015: Från revisorerna

 

Årsmöte 2014

Verksamhetsberättelse 2014: Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2014: Verksamhetsplan 2014
Balans och resultatrapport för 2014: Balans och resultatrapport 2014
Valberedningens förslag för 2015: Valberedningens förslag 2015
Dagordning: Dagordning