STYRELSEN

Ordförande 
Maria Nordström
Månstorpsvägen 6, 533 91 Götene
Tel: 070 – 890 74 80
E-post: maria.e.nordstrom@gmail.com

Skattmästare/Kassör
Lotta Knutsson
Tel: 073-314 69 64
E-post: charlotta_knutsson@hotmail.com

Prisförvaltare viltspår, sammankallande viltspårkommittén
Stig Holmqvist
Tel: 070 – 336 71 39
E-post: viltspar@skaraborgstaxklubb.se

Vice ordförande
Niclas Geidvall
Tel: 070-601 86 46
E-post: niclasgeidvall@hotmail.com

Sponsoransvarig
David Andreae
Tel: 070-358 06 37
E-post: david.andreae78@gmail.com

Prosförvaltare utställning och drev, sammankallande utställningskommittén
Mikael Bolin
Tel: 070-923 49 40
E-post: mikaelbolin@telia.com

Sekreterare
Elisabeth von Ahn
Tel: 070-640 22 40
E-post: von.ahn@hotmail.com

Hemsida och tidningen Taxen
Eveline Olsson
Tel: 070-572 36 80
E-post: evelineolsson12@gmail.com

Ledamot 
Robert Johansson
Tel: 072-993 90 09
E-post: robert.johansson7@gmail.com