Styrelse

Ordförande 
Maria Nordström 
Månstorpsvägen 6
533 91 Götene
Tel: 070 – 890 74 80
E-post: maria.e.nordstrom@gmail.com

Vice ordförande
Jörgen Lindquist
Strö Stola Herrgård
531 98 Lidköping
Tel: 070-415 34 61
E-post: jorgen@stadomaskiner.se 

Sekreterare
Elisabeth von Ahn

Skattmästare/Kassör
Lotta Knutsson

Vice skattmästare/Kassör  
Niclas Geidvall
Ingatorp, Kullagärdet
521 94 Falköping
Tel: 070-601 86 46
E-post: niclasgeidvall@hotmail.com

Prisförvaltare viltspår, sammankallande viltspårkommittén
Stig Holmqvist 
Tel: 070 – 336 71 39
E-post: viltspar@skaraborgstaxklubb.se

Materialförvaltare och prisförvaltare utställning
Mikael Bolin
E-post: mikaelbolin@telia.com

Ledamot och prisförvaltare drevprov
Robert Johansson
Ek, Stora Rudet 8
542 94 Mariestad
Tel: 072-993 9009
E-post: robert.johansson7@gmail.com

Hemsida och tidningen Taxen
Emelita Persson

Ledamot 
David Andreae  
Rackeby Degeberg 2
53198 Lidköping
Tel: 070-3580637
E-post: david.andreae78@gmail.com

Hela styrelsen samlad 2020, på Löfwings ateljé.