Styrelse

Ordförande 
Maria Nordström 
Månstorpsvägen 6
533 91 Götene
Tel: 070 – 890 74 80
E-post: maria.e.nordstrom@gmail.com

Vice ordförande, sammankallande drevprovskommittén
Niclas Geidvall
Tel: 070-601 86 46
E-post: niclasgeidvall@hotmail.com 

Sekreterare
Elisabeth von Ahn
Tel: 070-640 22 40
E-post: von.ahn@hotmail.com  

Skattmästare/Kassör
Lotta Knutsson
Tel: 073-314 69 64
E-post: charlotta_knutsson@hotmail.com 

Sponsoransvarig 
Christian Hansen 
Tel: 076-846 29 18
E-post: korvservice@gmail.com 

Tidningen Taxen
Erik Wilsson
Tel: 070-604 88 99
E-post: tisslegarden@telia.com 

Prisförvaltare viltspår, sammankallande viltspårskommittén
Stig Holmqvist 
Tel: 070 – 336 71 39
E-post: viltspar@skaraborgstaxklubb.se

Prisförvaltare utställning och drev, sammankallande utställningskommittén
Mikael Bolin
Tel: 070-923 49 40
E-post: mikaelbolin@telia.com