Uttagning till SM och Gränskampen

Regler för uttagning till SM i drev
Varje hund måste ha startat minst 4 ggr och de senaste 4 resultaten räknas, minst 2 av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten ska vara på ordinarie drevprov. Proven får tas i vilken lokalklubb som helst inom SvTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten räknas.

Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3) slutresultaten. HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande SM-placeringar. HS förbehåller sig fri prövningsrätt.

1. Det ska fortfarande vara ett ordinarie drevprov.
2. Antalet deltagare vid själva SM: 10st + fjolårets vinnare (som är direktkvalificerad).
3. Varje enskild hund får endast deltaga max 3 gånger.
4. Antalet domare ska vara 2 st / hund (totalt 22st).
5. Varje lokalklubb som önskar anmäler en (1) hund (klubbens bästa enligt regler nedan):
Tävlingsdag: Den första måndagen i november är fast dag för SM.

Ekonomi
De arrangerande klubbarna bestämmer själva anmälningsavgift och om en (1) eller två (2) nätters logi ingår i denna. SvTK/HS bidrar med 20 000:-/ drev-SM.

Sponsorer
SvTK:s sponsorer f.n Agria och Severa Pet Foods ( Eukanuba) skall användas som de enda sponsorerna i sina kategorier, i övrigt är det fritt val för lokalklubbarna att välja.

Anmälning
Lokalklubbarna skall senast den 1 maj anmäla sin representant för årets drev-SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna anmälningar kommer att återsändas till klubben, poststämpelns datum gäller. Val av SM-arrangörer: Tillsvidare gäller den turordningslista som används sen tidigare.


Skaraborgs Taxklubbs regler för uttagning till Gränskampen i drev

 1. Varje hund måste ha startat på ett särskilt drevprov i Skaraborgs Taxklubb.
  Provet skall ha skett under jaktåret med drevprovssäsongen 1 oktober till sista
  januari följande år.
 2. Den hund som har fått högst poäng är kvalificerad att medverka i gränskampen.
  Om segrade hund avstår sin plats till gränskampen, kommer tvåan att tillfrågas osv.
 3. Vid samma poäng erhåller den hunden som har högst poäng i drevmoment enligt
  följande ordning:
  1. Drevsätt
  2. Drevsäkerhet
  3. Sök
  4. Skallmarkering
  5. Skall/hörbarhet