Nya uttagningsregler till Drev-SM from 2023 (taxklubben.org)
Varje lokalklubb anmäler en (1) hund enligt här nedan nämnda regler:
Antalet deltagare vid själva SM är 10 ekipage + fjolårets vinnare (som är
direktkvalificerad). Om arrangerande klubb inte har en kvalificerad deltagare har
klubben rätt till att delta med en (1) hund. Varje enskild hund får endast deltaga tre (3)
gånger på Drev-SM.

Kvalande hund skall startat på minst två (2) ordinarie drevprov. Minst ett (1) av kvalproven skall vara från drevsäsongen (1 okt. – 31 jan.) före gällande Drev-SM. Det är de två (2) sist gjorda ordinarie drevproven med förstapris som räknas och minst ett (1) av dessa två (2) skall vara gjort utanför den egna lokalklubben. Vid lika poäng har den yngsta hunden företräde. Om hundarna mot förmodan är lika gamla får lotten avgöra.

Huvudstyrelsen (HS) väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma poäng erhåller den yngsta hunden företräde, om hundarna mot förmodan är lika gamla får lotten avgöra.
Lokalklubbarna skall senast den 1 april anmäla sin representant för årets Drev-SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar.

HS förbehåller sig fri prövningsrätt vad avser uttagning av hundar till Drev-SM.

Tävlingsdag är första måndagen i november. Två-domarsystem gäller vid SM.
De nya uttagningsreglerna finns även att läsa på hemsidan www.taxklubben.org .

För att deltaga på Drev-SM för Skaraborgstaxklubb

 • Man ska ha varit medlem i Skaraborgstaxklubb i minst tre år
 • Om man ansökt från annan taxklubb till Skaraborgstaxklubb för att medverka med sin hund på drev-SM, ska man ha varit medlem i minst tre år
 • Förstagångs medlemskap i Svenska taxklubben som blir inskrivna i Skaraborgtaxklubb behöver inte vara medlem i tre år för att representera klubben i SM sammanhang
 • Medlem som ansökt från annan taxklubb som har en ung hund äldre än 12 månader samt har en äldre hund har rätt att representera Skaraborgstaxklubb med den yngre hunden utan att varit medlem i tre år. Den äldre hunden har rätt att representera efter tre års medlemskap.


Skaraborgs Taxklubbs regler för uttagning till Gränskampen i drev

 • Varje hund måste ha startat på ett särskilt drevprov i Skaraborgs Taxklubb.
  Provet skall ha skett under jaktåret med drevprovssäsongen 1 oktober till sista
  januari följande år.
 • Den hund som har fått högst poäng är kvalificerad att medverka i gränskampen.
  Om segrade hund avstår sin plats till gränskampen, kommer tvåan att tillfrågas osv.
 • Vid samma poäng erhåller den hunden som har högst poäng i drevmoment enligt
  följande ordning:
  1. Sök
  2. Skallhörbarhet
  3. Skallmarkering
  4. Drevsäkerhet
  5. Drevsätt
  6. Upptagningsförmåga, arbete på slag
  7. Tapptarbete
  8. Samarbete
  9. Lydnad
  10. Jaktduglighet