redningen vill ha medlemmarnas synpunkter!
Valberedningen jobbar för fullt inför varje årsmöte. Då är det viktigt för oss att veta vad ni medlemmar tycker och tänker om klubbens verksamhet. Vi hinner tyvärr inte kontakta alla medlemmar. I stället har vi slumpmässigt valt ut ett antal medlemmar som vi ringer. Du som inte blir uppringd får gärna själv ringa eller mejla någon av oss i valberedningen och föra fram dina tankar och synpunkter. Du hittar namn och kontaktuppgifter till oss här. Självklart stannar dina synpunkter inom valberedningen.

Vi har tagit fram följande frågor som vi gärna vill ha svar på:
1. Hur tycker du att klubben fungerar i dag?
2. Hur tycker du att våra olika verksamhetsområden fungerar?
3. Hur vill du att klubben ska utvecklas framöver?
4. Vilka förslag har du till aktiviteter för klubben?
5. Kan du själv tänka dig något uppdrag i klubben nu eller framöver?
6. Har du förslag på lämpliga personer som kan åta sig uppdrag i klubben i dag eller framöver?

Välkommen att ta kontakt med oss!

Valberedningen
Hans Lövberg, sammankallande, 070-889 15 30
Gerhard Lilliestierna  
Jörgen Lindquist