Taxen är ursprungligen en hundras avlad för jakt. Att rasen utvecklats till att också bli en hund som man kan göra mycket annat roligt med är en bonus.

Även om du inte jagar själv, eller är intresserad av jakt så finns det delar i jaktmomenten som kan vara mycket spännande att hålla på med.

Viltspåret simulerar ett skadeskjutet vilt. Det är dessutom ett plus om olyckan skulle vara framme vid en viltolycka. Har du en utbildad eftersökshund så kan du förkorta lidandet för ett skadat vilt.

Viltspårskommitté
Stig Holmqvist – sammankallande
Lillian Ljungqvist
Jonas Svensson
Mikael Bolin

Kontakt med viltspårkommittén: viltspar@skaraborgstaxklubb.se

 

Vill du delta med din hund: maila din anmälan till viltspar@skaraborgstaxklubb.se

Rörligt vilspårprov 1/4 – 30/9. Anmälan 5 dagar före start.
Pris 450 kr.

Ordinarie viltspårsprov sker 8-11 augusti, sista anmälningsdag 26 juli.  Pris 450 kr.

Regler: Från och med 2022.01.01 gäller nya regler

Uttagningsregler för SM viltspår hittar du: HÄR