Mästerskap uttagning viltspår

Följande krav gäller:

  1. Varje tax ska ha startat på två viltspårprov i regi av Skaraborgs Taxklubb. Minst ett prov ska vara ett ordinarie viltspårprov, dvs deltagande på klubbmästerskapet som arrangeras årligen i augusti. Proven ska vara dömda av två olika domare.
  2. Kvaltiden är fr.o.m. 1/7 året innan SM t.o.m. 30/6 året SM genomförs.
  3. Poängprotokoll max 61 poäng ska användas.
  4. Vid lika poäng och särskiljning gäller äldsta hund.

Skaraborgs Taxklubb Lokalklubben tar ut sin ordinarie representant samt reserv enligt reglerna ovan och anmäler dessa till HS senast 30 juni det år som viltspår-SM skall genomföras. Enbart svenskregistrerad tax har rätt att delta i viltspår-SM.