Gryt

I samband med träning i konstgrytet i Axvall används en tam grävling.

I samband med träning i konstgrytet i Axvall används en tam grävling.

Skaraborgs Taxklubb samarbetar med Västergötlands Grythundsklubb, VGGK. Under sommaren är träningsverksamheten vid konstgrytet i Axvall i full gång.

Grytträning
Västergötlands Grythundsklubb arrangerar grytträning i Skålltorp (i Axvall, bakom Sommarland) alla torsdagar från början av maj till slutet av juli. Träningen börjar kl. 18.00 och pågår tills sista hund är färdig.

Kostnaden är 40 kr för träning i konstgrytet och 20 kr för träning i “grytkaraktärsröret”. Ansvarar för grytträningen gör grytdomare Ingemar Larsson.  Västergötlands Grythundsklubb håller också i grytproven.

Grytkommitté 2017
Gerhard Lilliestierna

Anmälan
Anmäla till grytprov
Anmälningsadress:
Cilla Larsson
Bolum Tomten 2
521 98 BRODDETORP
Tel: 0500-49 14 29, 070-609 19 07
E-post: larsson.cilla@telia.com

Karaktärs- och apporteringsprov 120 kr. Grytanlagsprov (sprängare och förliggare) 200 kr.
Grytjaktprov 135 kr. Reseersättning betalas av hundägaren direkt till domaren.
Anmälningsavgiften sätts in i samband med anmälan på BG 5600-6497.
Se också Grythundsklubbens hemsida

Regler för grytprov