AGDAS UTSTÄLLNINGSCHAMPIONATSkaraborgs Taxklubb arrangerar två utställningar per år, den omtyckta Sommarutställningen i juni och Höstutställningen i september.

Årets utställningar äger rum 11 juni respektive 17 september. Sista anmälningsdag till sommarutställningen är  20 maj och till höstutställningen 25 augusti.

Anmälan
Anmälan mailar du till utstallning@skaraborgstaxklubb.se

Ska du viss din tax på utställning?
Då fyller du i anmälningsformuläret och den klass som din hund ska starta i. Anmälningsavgiften varierar beroende på vilken klass din hund ska starta i. 

Därefter betalar du in anmälningsavgiften till Skaraborgs Taxklubb: Bankgiro: 5600 – 6497.

OBS!! DET ÄR VIKTIGT ATT DU VID INBETALNING UPPGER HUNDENS NAMN, REGISTRERINGSNUMMER OCH ÄGARE. Uppge även vilken utställning ni ska visa hunden på.

Varför visa sin tax på utställning?
Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna. Den beskriver idealhunden i varje ras avseende storlek, färg, kroppsbyggnad, svansföring, benställning, bett och så vidare. På utställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. I standarden anges också för rasen specifika fel och diskvalificerande fel, till exempel otillåten färg eller felaktiga rörelser.

Taxens rasstandard
Taxen, i tysktalande länder kallad Dachshund eller Teckel, är känd sedan medeltiden då det från stövare fortlöpande avlats fram hundar speciellt lämpade för grytjakt. Från dessa kortbenta hundar härstammar taxen, erkänd som en av de mest mångsidiga och användbara jakthundsraserna. Hela rasstandarden

Utställningskommitté 
Mikael Bolin – Sammankallande
Maria Nordström
Gunilla Hellsten

Kontakt med utställningskommittén: utstallning@skaraborgstaxklubb.se 

Hur går det till på utställning?
Vill du veta mer om hur det går till på utställning så finner du mycket nyttig information hos Svenska Kennelklubben. Skaraborgs Taxklubb arrangerar också utställningsträning där hund och ägare får lära sig hur man på bästa sätt ska lyckas på utställning.