Historik
Skaraborgs Taxklubb bildades 1957 på initiativ av greve Carl-Wilhelm Hamilton, Hallandsberg, Moholm. Den första styrelsen konstituerades den 15 juni 1957. Klubbens förste ordförande var greve Hamilton. Vice ordförande var Valfrid Gustavsson och sekreterare var Nils Mellberg.

Den första utställningen genomfördes i Skara, den 23 november 1957, med 27 startande hundar. Det första drevprovet genomfördes dagen efter, den 24 november, med 17 startande hundar.

Det första viltspårprovet anordnades på Hallandsberg den 23 augusti 1958 och det första grytprovet 1971 i Axvall. Skaraborgs Taxklubb var initiativtagare till SM i drev och stod som arrangör för det första mästerskapet 1998. Klubben hade 51 medlemmar den 1 juni 1958. Idag har klubben 323 medlemmar (2022-12-31).

Skaraborgs Taxklubbs ordföranden:
Carl-Wilhelm Hamilton 1957-1969
Lennart Wingstrand 1970-1973
Sture Ahlberg 1974-1978
Gunnar Ershede 1979-1986
Hasse Johansson 1987-1989
Lennart Strandell 1990-1995
Gerhard Lilliestierna 1996-2000
Peter Abrahamsson 2001
Gerhard Lilliestierna 2002- 2003
Lennart Strandell 2004-2005
Gun-Britt Bernlo 2006-2010
Gerhard Lilliestierna 2011-2018
Maria Nordström 2019-