Titelförsvarare NM 2019
1. SE J(D)CH Gånedalens Sverker SE31591/2012
Äg. Björn Fransson, Färgelanda
Bohuslän Dals Taxklubb
Domare: Mikael Bolin, Jack Junell
Rapport från skogen:
08.22 – Upptag
08.37 – rådjur observerat
09.29 – Sverker kopplad efter full tid
09.48 – hund lös igen
10.43 – nytt upptag
11.30 – provet avslutat

2. J Ada SE26764/2018
Äg: Joakim Arvidsson, Bottnaryd
Smålands Taxklubb
Domare: Niclas Geidvall, Torbjörn Ivarsson
Rapport från skogen:
08.00 – Hunden släppt
08.25 – driver
09.00 – Ada driver bra, tapptfritt drev
09.25 – full tid på rådjur
09.50 – kopplad, ny förflytting
10.18 – släpp nummer två
10.43 – söker
10.49 – börjar väcka
11.15 – upptag drev nummer
11.43 – bryter och kommer tillbaka till provgruppen efter fem minuter. fortsätter med hunden lös.
11.56 – kopplar och bryter för dagen
4. SE J(D)CH Hälluddens Fax SE19898/2018
Äg: Magnus Johansson, Bullaren
Bohuslän Dals Taxklubb
Domare: Janne Hansson, Mats Mellström
Rapport från skogen:
08.00 – släppt
08.30 – upptag
09.03 – driver bra, två rådjur observerade
09.26 – kopplad på full tid
09.52 – nytt släpp, ute på sök
10.20 – upptag, driver för fullt, rådjur
11.47 – kopplad, prov avslutas.

3. SE J(D)CH Hälludden’s Elly SE39125/2017
Äg: Lars Dahl, Mora
Dalarnas Taxklubb
Domare: Tomas Andersson, Johan Axelsson
Rapport från skogen:
08.00 – hunden släppt
09.13 – upptag, rådjur avspårat på väg
09.40 – rådjuret buktar trångt och vi står perfekt. Rådjuret kommer över ett gärde framför oss.
10.35 – fulltid, inkallad på drev.
10.46 – släppt igen
10.53 – nytt upptag, driver
11.18 – rådjur avspårat på banvall
12.19 – Elly kopplad, provtiden slut

5. SE J(D)CH Jaktvallens Arve SE 48839/2014
Äg: Henrik Nordlöf, Skå
Östsvenska Taxklubben
Domare: Mats Johansson, Håkan Winblad
Rapport från skogen:
08.00 – släppt
08.10 – slag
08.12 – upptag
08.51 – Arve driver bra i ganska stora bukter men drevdjuret har inte velat visa sig ännu, även om drevet har varit nära domargruppen.
09.23 – Arve fick lite problem vid en skotare och är nu kopplad. Vi är på väg till nytt släpp.
09.43 – Släppt en andra gång, snabbt upptag och bra skällning i skogen igen.
10.44 – kopplad efter fulltid på rådjur
10.52 – släppt på nytt
11.20 – slagarbete
11.31 – reser inget vilt
11.46 – kopplad, provet avslutas.
6. SE J(D)CH Källstigens Olivia SE33497/2014
Äg. Stig Larsson, Träslövsläge
Hallands Taxklubb
Domare: Elisabeth von Ahn, Anders Westrin
Rapport från skogen:
08.00 – hunden släppt
08.32 – upptag
09.11 – ensamt rådjur observerat. Olivia 3 min efter
09.55 – kopplad
10.00 – släppt
10.55 – Upptag, ensamt rådjur, djuret synligt i upptaget
11.57 – kopplad
Provet avslutas

7. SE J(D)CH Källstigens Pixla SE25267/2017
Äg: Urban Fredlund, Storvreta
Upplands Taxklubb
Domare: David Andeae, Per-Olof Langvik
Rapport från skogen:
08.00 – släppt
08.25 – jobbar ut i fina turer på upp till 150 meter. 11 grader och duggregn.
09.08 – upptag, nu fullt drev i tät plantering
09.39 – drevdjur konstaterat, rådjur, hund 50sek efter
10.22 – kopplad på drev
10.31 -släppt
10.36 – nytt upptag
11.22 – bröt drevet, gör egen återgång. Kopplad vid släpplatsen
11.38 – provet avslutas
8. SE J(D)CH Mariebergs Unik SE23418/2017
Äg. Helena Gustavsson, Nyhammar
Dalarnas Taxklubb
Domare: Alf Olsson, Johan Wallinder
Rapport från skogen:
08.25- hunden driver
09.33 – kopplad efter full tid. Rådjur har setts. Släpps strax om.
09.46 – upptag
09.54 – rådjur observerat
10.53 – kopplad på fullt drev, full tid, drev nummer två.
11.25 Prov avslutat
9 SE J(D)CH Mossekes Zlatan SE29246/2014
Äg: Tomas Edström, Jönköping
Smålands Taxklubb
Domare: Hans Lövberg, Carl Söderberg
Rapport från skogen:
08.05 – släppt
08.13 – upptag
08.33 – driver fint, hörs på 1000meter, går sakta bortåt, vi funderar på vart vi ska placera oss.
08.45 – 5 min tappt, löser tappt, driver fortsatt bortåt
09.11 – Zlatan kopplad, bröt innan full tid
09.35 – nytt upptag
09.42 -rådjur obs
09.43 – fin musik
10.57 – kopplad, full tid.
11.27 – upptag
11.48 – kopplad, prov avslutas
10. SE J(D)CH SE VCH Quickmatch Livliga Liston SE33408/2015
Äg: Tommy Åberg , Umeå
Övre Norrlands Taxklubb
Domare: Ulf Hermansson, Sven Ringström
Rapport från skogen:
08. 10 – Upptag
08.19 – drevdjur observerat av provgruppen, en bock. 1,5 min efter drevdjur.
09.10 – Liston kopplad på löpan efter 61 min drev
09.55 nytt upptag
10.17 – drev djur observerat, ensamt rådjur. hunden 1 min efter
11.10 – bröt självmant innan fullt drev och gjorde återgång, nytt släpp.
11.27- prov avslutat
11. SE J(D)CH Rekyls Tina SE39957/2019
Äg: Anders Wikström, Boxholm
Östergötlands Taxklubb
Domare: Lars- Erik Bengtzon, Niklas Karlsson
Rapport från skogen:
08.34 – slag
08.37 – upptag
08.55 – tappt vid bred å
09.30 – efter ihärdigt tappt arbete reste hon djuret igen
09.57 – 7 dov observerade med hunden 30sek efter
10.22 – kopplad, full tid på hjort
10.41 – nytt släpp och nytt upptag. hjort observerad
11.59 – kopplas, provet avslutat
12. SE J(D)CH Råbockmossens Pang SE28256/2018
Äg: Göran Meisjö, Karlskoga
Örebro LänsTaxklubb
Domare: Martin Johansson, Mikael Davidsson
Rapport från skogen:
09:04 – full tid på rådjur. Nytt släpp om 10 min
10.13 – driver rådjur
11.03 – vi har drev igen
11.24 – kopplad efter drev två, fullt drev, provet avslutas.

13. Snöbäckens Kitty SE41559/2011
Äg: Staffan och Ingegerd Ingelman, Flen
Södermanlands Taxklubb
Domare: Jan- Åke Nässen, Klas Lübking
Rapport från skogen:
08.00 – släppt
08.59 – slag
09.02 – upptag
10.05 – bröt första drevet efter 46min
10.25 – kopplad, omsläppt i nytt område
10.37 – slag
10.38 – upptag
10.45 – kopplad efter 60min, rådjur.
11.41 – prov avslutas
14. SE J(D)CH Stallstugans Lady SE46570/2014
Äg: Jörgen Lindquist, Lidköping
Skaraborgs Taxklubb
Domare: Joacim Engborg, Zerny Ekstrand
Rapport från skogen:
08.48 – Kort drev på hare. Nytt upptag, återstår att se vad det är.
09.26 – hjort är konstaterat drevdjur
09.55 – hunden kopplad efter full tid
10.04 – släppt på nytt
10.58 – upptag på nytt
11.08 – drivit i 20min nu
11.31 – hunden har brutit och kommer tillbaka
11.58 – provet avslutas
15. SE J(D)CH Wiebos Tor SE42972/2014
Äg: Alexander Von Sydow, Örebro
Örebro läns Taxklubb
Domare: Robert Johansson, Dan Jonsson
Rapport från skogen:
08.00 – släppt
08.02- upptag
08.15 – hunden kopplad, förmodad hare. Nytt släpp.
09:01 – upptag på dov
10.26 – kopplad efter fulltid
10.49 – nytt släpp
10.54 – upptag
11.24 – rådjur avspårat
11.57 – inkallad på full tid, prov avslutat
16. SE J(D)CH Ubsola Doda SE37051/2017
Äg: Maria Nordström, Götene
Skaraborgs Taxklubb
Domare: Gunnar Furvik, Lennart Andersson
Rapport från skogen:
09.00 – upptag
10.16 – kopplad efter fullt drev
10.40 – släpp två
11.14 – upptag
11.53 – prov avlutas

17. SE J(D)CH Utorax Kiwi SE27009/2018
Äg: Joel Sund, Bergshamra
Upplands Taxklubb
Domare: Erik Wilsson, Kristoffer Nohrborg
Rapport från skogen:
08.03 – upptag
08.25 – Kiwi släppte efter 20 min, förmodat hare.
08.42 – nytt upptag, nu mer intensiv i skallet.
09.14 – efter en stor bukt, nu trängre bukter. Mycket bra skall, hörbart på 600 m trots regn.
09.52 – inkallad på drev. 160meter efter fulltid. hjort avspårad.
11.32 – kopplad
Provet avslutat.

18. SE J(D)CH Yxnanäs Briska 36488/2018
Äg: Per Jonsson, Tolg
Kronobergs Taxklubb
Domare: Åke Nygren, Tomas Nilsson
Rapport från skogen:
08.02 – släppt
08.03 – upptag, driver bra
08.19 – diver rådjur
08.21 – Briska släpper
08.40 – nytt släpp
09.36 – Nytt upptag
09.53 – driver rådjur
10.58 – kopplad efter full drevtid
11.06 – byter område, nytt släpp
11.11 – börjar driva rådjur
11.47 kopplad, provet avslutat
19. SE J(D)CH FI J(D)CH Yxnanäs Vilja SE26695/2015
Äg: Per Jonsson, Tolg
Kronobergs Taxklubb
Domare: Christofer Johansson, Bengt Larsson
Rapport från skogen:
08.03 – slag
08.08- upptag
08.25 – synobs rådjur, 4,5min efter
09.12 – Vilja 5 min efter, kopplad efter full tid, 72 min. Fint drev som buktade inom 400 m från provgruppen hela tiden.
09.48 – släpp två, i slag direkt. upptag efter 10min slagarbete.
10.46 – kopplad efter 42 min, avspårat hjort.
11.53 – inget mera drev, provet avslutas

20.SE J(D)CH Åsabackens Diesel SE10519/2016
Äg: Michael Carlsson, Sjömarken
Klubb: Västsvenska Taxklubben
Domare: Rickard Holst, Jan- Erik Bergling
Rapport från skogen:
08.03 – upptag
09.05 – Diesel kopplad på rådjurslöpa
09.27 – upptag, rådjur avspårat
10.10 – kallas in efter 34 min, vi byter område.
11.30 – provet avslutat
21. SE J(D)CH SE U(D)SE SE VCH Öllmans Veman SE47048/2017
Äg: Göran Nilsson, Karlstad
Värmlands taxklubb
Domare: Lars Krantz, Mårten Sjöblom
Rapport från skogen:
08.00- hund släppt
08.03- slag
08.07- upptag
08.25 – bryter och påväg tillbaka
08.45 – nytt upptag, rådjur
09.20 tappt, lämnar tappen
09.30 gör en återgång på löpan
09.54 – kopplad
10.15 – släppt
11.21 kopplad, prov avslutas

Alla foton är tagna av Emelita Persson, för Skaraborgs Taxklubb.