Efter ett lyckat tävlingsår har du möjlighet att vara med och tävla om Årets Hund. Ett pris utdelas, oavsett kön och hårlag , dels till tax av normalstorlek och dels till tax av dvärg- och kaninstorlek. Rätt att deltaga i tävlingen har endast taxar tillhörande medlem i Skaraborgs Taxklubb. Tävlingstiden är ett kalenderår. Bästa sammanlagda poäng från fyra tävlingsgrenar får tillgodoräknas, dock föreligger ej krav på poäng från samtliga tävlingsvarianter. Sista anmälningsdag är 23 februari 2018.

Vill du anmäla din tax till årets hund 2017? Skicka anmälan med hundens meriter för det gångna året till Mikael Bolin
e-post: mikaelbolin@telia.com 
tel: 070-923 49 40

POÄNGBERÄKNING OCH UTTAGNINGSREGLER
OBS! Från och med 2013 ska priserna vara tagna i Skaraborgs Taxklubbs regi eller Västergötlands Grythundsklubb. Vid lika poäng vinner den yngsta hunden.

Drevprov
1:a pris och D-cert 10 poäng
1:a pris 8 poäng
2:a pris 5 poäng
3:e pris 3 poäng

Utställning
Excellent och CK 10 poäng
Excellent 8 poäng
Very good 5 poäng

Viltspårprov
1:a pris ökl och HP 10 poäng
1:a pris ökl 8 poäng
2:a pris ökl 5 poäng
3:a pris ökl 3 poäng
Gkd anlagskl 3 poäng

Grytprov
Grytlanlagsprov kvalitet 1 alt. grytjaktprov 1:a pris 10 poäng
Grytjaktprov 2:a pris 8 poäng
Grytanlagsprov kvalitet 2 alt grytjaktprov 3:e pris alt. Godkänd grytapportering 5 poäng

Vid lika poäng avgör jaktprovsmeriterna i följande ordning: Drev, Gryt och Spår före Utställningsmeriterna. Priset utdelas vid Skaraborgs Taxklubbs Årsmöte och tillfaller för alltid den medlem som erövrat priset tre gånger med minst två olika taxar.