Efter ett lyckat tävlingsår har du möjlighet att vara med och tävla om Årets Hund. Ett pris utdelas, oavsett kön och hårlag , dels till tax av normalstorlek och dels till tax av dvärg- och kaninstorlek.
Rätt att deltaga i tävlingen har endast taxar tillhörande medlem i Skaraborgs Taxklubb. Tävlingstiden är ett kalenderår.
Bästa sammanlagda poäng från fyra tävlingsgrenar får tillgodoräknas, dock föreligger ej krav på poäng från samtliga tävlingsvarianter.

Sista anmälningsdag är 1 februari.

Vill du anmäla din tax till årets hund 2021? Skicka anmälan med hundens meriter för det gångna året till mail nedan:
e-post: mikaelbolin@telia.com

Vinnaren publiceras på hemsidan med bild, samt får ta emot pris på årsmötet som är i februari.

POÄNGBERÄKNING OCH UTTAGNINGSREGLER
OBS! Från och med 2013 ska priserna vara tagna i Skaraborgs Taxklubbs regi eller Västergötlands Grythundsklubb. Vid lika poäng vinner den yngsta hunden.

Drevprov
1:a pris med mer än 51 egenskapspoäng: 10 poäng
1:a pris med 42-52 egenskapspoäng: 8 poäng
2:a pris 5 poäng
3:e pris 3 poäng

Utställning
Excellent och CK 10 poäng
Excellent 8 poäng
Very good 5 poäng

Viltspårprov
1:a pris ökl 10 poäng
1:a pris ökl 8 poäng
2:a pris ökl 5 poäng
3:a pris ökl 3 poäng
Gkd anlagskl 3 poäng

Grytprov
Grytlanlagsprov kvalitet 1 alt. grytjaktprov 1:a pris 10 poäng
Grytjaktprov 2:a pris 8 poäng
Grytanlagsprov kvalitet 2 alt grytjaktprov 3:e pris alt. Godkänd grytapportering 5 poäng

Vid lika poäng avgör jaktprovsmeriterna i följande ordning: Drev, Gryt och Spår före Utställningsmeriterna. Priset utdelas vid Skaraborgs Taxklubbs Årsmöte och tillfaller för alltid den medlem som erövrat priset tre gånger med minst två olika taxar.