År 2023 är till ända. Det har varit ett aktivt taxår. Efter ett lyckat tävlingsår har du möjlighet att vara med och tävla om Årets Hund. Ett pris utdelas, oavsett kön och hårlag , dels till tax av normalstorlek och dels till tax av dvärg- och kaninstorlek. Rätt att deltaga i tävlingen har endast taxar tillhörande medlem i Skaraborgs Taxklubb. Tävlingstiden är ett kalenderår, dvs år 2023. Bästa sammanlagda poäng från fyra tävlingsgrenar får tillgodoräknas, dock föreligger ej krav på poäng från samtliga tävlingsvarianter. Sista anmälningsdag är 5 februari.

Vill du anmäla din tax till årets hund 2023? Skicka anmälan med hundens meriter för det gångna året senast 5 februari till mail nedan: e-post: mikaelbolin@telia.com

Vinnaren publiceras på hemsidan med bild, samt får ta emot pris på årsmötet som är 2 mars kl. 15:00 vid Löfwings Ateljé och Konstcafe i Broddetorp.

POÄNGBERÄKNING OCH UTTAGNINGSREGLER
OBS! Notera att priserna vara tagna i Skaraborgs Taxklubbs regi eller Västergötlands Grythundsklubb. Vid lika poäng vinner den yngsta hunden.

Drevprov
1:a pris med mer än 51 egenskapspoäng: 10 poäng
1:a pris med 42-50 egenskapspoäng: 8 poäng
2:a pris 5 poäng
3:e pris 3 poäng

Utställning
Excellent och CK 10 poäng
Excellent 8 poäng
Very good 5 poäng

Viltspårprov
1:a pris ökl 10 poäng, med 60-61 poäng
1:a pris ökl 8 poäng, med 42-59 poäng
2:a pris ökl 5 poäng
3:a pris ökl 3 poäng
Gkd anlagskl 3 poäng

Grytprov
Grytlanlagsprov kvalitet 1 alt. grytjaktprov 1:a pris 10 poäng
Grytjaktprov 2:a pris 8 poäng
Grytanlagsprov kvalitet 2 alt grytjaktprov 3:e pris alt. Godkänd grytapportering 5 poäng

Vid lika poäng avgör jaktprovsmeriterna i följande ordning: Drev, gryt och spår före utställningsmeriterna. Priset utdelas vid Skaraborgs Taxklubbs Årsmöte och tillfaller för alltid den medlem som erövrat priset tre gånger med minst två olika taxar.