Förra helgen hölls Skaraborgs Taxklubbs årsmöte vid Löfwings Ateljé och konstkafé i Broddetorp. Ett 50-tal personer mötte upp. Mötet inleddes med en tyst minut för medlemmar som gått bort under det gångna året (Elisabeth och Gunnar Ershede, Thomas Almqvist och Sture Ahlberg). Till ordförande för mötet valdes Maria Nordström och Gerhard Lilliestierna valdes till sekreterare. 

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen föredrogs och efter att revisorerna presenterat revisionsberättelsen. Därefter beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Årsmötet valde ny styrelse efter valberedningens förslag:
Ordförande: Maria Nordström, omval 1 år

Ledamot: Charlotta Knutsson, omval 2 år
Ledamot: Stig Holmqvist, omval 2 år
Ledamot:  Erik Wilsson, nyval 2 år
Ledamot:  Kristian Hansen, nyval 2 år

Ledamot: Elisabeth von Ahn, vald till 2025
Ledamot: Niclas Geidvall, vald till 2025
Ledamot: Mikael Bolin, vald till 2025

Revisor:  Gunnar Florberger, omval 1 år 
Revisor: Jan-Erik Hansson, omval 1 år
Revisorssuppleant: Annette Lilliestierna, omval 1 år
Revisorssuppleant: Martin Johansson, omval 1 år
Valberedning: Jörgen Lindquist sammankallande, David Andrea och Robert Johansson

Efter avslutat årsmöte följde avtackning av styrelsemedlemmarna Robert Johansson, David Andreae och Eveline Olsson. Sedan var det dags att uppmärksamma alla duktiga taxar med ägare framfötterna under det gånga året.
Prislista till duktiga taxar 2023

I samband med årsmötet delades det också ut förtjänsttecken till medlemmar som under lång tid varit aktiva medlemmar.
Förtjänsttecken i silver:
Annelie Bolin, Skövde Maria
Fredriksson, Tidaholm
Robert Johansson, Mariestad

Förtjänsttecken i guld: 
Stig Holmquist, Lidköping

Därefter bad konstnären Göran Löfwing att få ordet. Under två års tid har han arbetat med ett taxporträtt av tiken Vickerågens Leva som kallas för Speja. Inför närvarande församling lämnades tavlan över till Annette och Gerhard Lilliestierna.

Mötet avslutades med ett intressant föredrag som Erik Wilsson höll om ”Hunden, människans spegel”. Han gav en historisk tillbakablick på hundens och människans relation under de senaste 15 000 åren. Därefter bjöd kocken Linda Löfwing på en delikat middag bestående av Vänergös eller för de som valde kött oxrullader.