Söndagen den 14 april är det reserverat en taxdag för Bph på Skaraborgskennelklubb i Håkantorp. Det finns 8 platser och det är först till kvarn som gäller. Är platserna inte fyllda 4 veckor innan testet, släpps dessa till andra raser.

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är som namnet anger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer. Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet och personlighet. Föraren, vanligen du som hundägare, går beskrivningsbanan tillsammans med hunden. Inga förkunskaper krävs och du får information längs banan av testledaren medan beskrivaren noterar hundens reaktioner.

Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig till såväl uppfödare som vill få en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet som till den enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens mentala egenskaper. BPH stambokförs och redovisas i SKK Avelsdata och kan användas av special- och rasklubbar för att utvärdera rasers mentala egenskaper. BPH är just en beskrivning och inte en prov- eller testform. Det betyder att din hund inte får betyg, poäng eller kan vinna priser. Inte heller får hunden beteckningen godkänd/icke godkänd. BPH är en officiell merit och när du och din hund gått BPH noteras beskrivningen som genomförd.

Vill du delta med din tax subventionerar Svenska taxklubben din hunds deltagande med 100 kr. Du finner mer information här om hur du får ta del av dett här: BPH-BIDRAG

Information om testet, anmälan och betalning finner ni här: ANMÄLAN
Det kommer finnas olika förslag på datum i anmälan men ni väljer 14 april och Taxklubben. Behöver ni hjälp med anmälan får ni gärna ringa Lisa Malmberg Tel: 0738-101548

Välkommen!