Äntligen, nu är drevprovsäsongen igång. Den började första oktober och fortsätter helt fram till sista januari 2023. Drevprov arrangeras för att värdera taxens jaktegenskaper. Resultaten används som mått på den enskilde hundens förmåga och för att värdera föräldrarnas avelsinsats. Sammanställning av alla hundars resultat ger värdefull information för att tydliggöra bilden av rasens jaktliga egenskaper baserat på fakta. För dig som hundägare är kanske det främsta motivet att starta på prov ändå att få din hund bedömd. Drevprov är inte en tävling utan främst ett sätt att bedöma om hunden jagar på ett ändamålsenligt sätt och en värdering av det avelsarbetet.

Provtiden är fyra timmar och drevprovsresultatet utgörs av egenskapspoäng och av en prissättning. Bedömningspoängen hunden får ger viktig information om den enskilda hundens jaktliga färdigheter utifrån 10 egenskaper:

1. Sök
2. Upptagningsförmåga/arbete på slag
3. Drevsäkerhet
4. Drevsätt
5. Tapptarbete
6. Skall/hörbarhet
7. Skallmarkering
8. Samarbete
9. Lydnad
10. Jaktduglighet

Maxpoängen är 60 egenskapspoäng, ep. Högsta poäng på varje egenskap är 6. För att få ett första pris på drev måste hunden ha minst 42 ep. För att få ett andra pris, 36 ep och för ett tredje pris minst 30 ep. Du finner reglerna för drevprov här: Microsoft Word – 2022-03-23-Slutlig version drevprovsregler.docx (taxklubben.org)

För att vara berättigad till att starta en hund måste hunden vara registrerad hos SKK. Utländska hundar som startar på drevprov måste skicka/maila en kopia på stamtavla och registreringsbevis. Den ska vara minst 12 månader gammal, frisk och i god kondition. Hundföraren måste vara medlem i en SKK-ansluten klubb. Det betyder att om du låter någon annan vara hundförare måste vederbörande vara medlem. Innan start ska du visa vaccinationskort och du ska också kunna identifiera din hund dvs. den ska vara id-märkt med chip eller tatuering. Skaraborgs Taxklubb har några chipläsare strategiskt placerade i vårt område. Men det är alltid förarens ansvar att se till att hunden som ska starta kan identifieras!

Skaraborgs Taxklubb hälsar dig och din hund välkommen att starta på drevprov hos oss! Vi har viltrika marker och duktiga domare. Här finner du anmälan: Anmälan | Skaraborgs Taxklubb

Notera att du måste fylla i om du ska starta på särskilt eller ordinarie drevprov. Vidare ska du fylla i om du ska gå på egen mark eller domarens mark. Detta gäller endast de särskilda proven. Där har du som hundförare rätt att starta din hund på hemmamark två gånger. Från och med innevarande säsong gäller nya drevprovsregler för tax. Vill du läsa mer om reglerna finner du dem här: Microsoft Word – 2022-03-23-Slutlig version drevprovsregler.docx (taxklubben.org)

Särskilda drevprov
Man skiljer på särskilda och ordinarie drevprov. Till ett särskilt prov kan du anmäla dig fortlöpande men senast 7 dagar före start. Säsongen för de särskilda drevproven är första oktober till sista januari. Startavgiften för att få starta är 300 kr. Sedan tillkommer ett domararvode på 300 kr samt eventuell milersättning till domaren. Startavgiften ska vara betald innan start till Skaraborgs Taxklubbs bankgiro 5600-6497. Anmälan är bindande.

Har du frågor rörande särskilda drevprov?
Ta kontakt med:
Martin Johansson
Mobil: 070-374 04 33
E-post: drev@taxklubb.tuana.io

Ordinarie drevprov
Skaraborgs Taxklubb arrangerar också ordinarie drevprov. Ordinarie drevprov sker på en i förväg fastställd tid och plats. Säsongens ordinarie drevprov arrangeras 13-17 november. Detta prov är också klubbmästerskap för våra medlemmar. Därför har våra medlemmar förtur till att delta. Sista anmälningsdag är 30 oktober. Startavgiften för att få starta är 300 kr. Sedan tillkommer ett domararvode på 300 kr. Startavgiften ska vara betald innan start till Skaraborgs Taxklubbs bankgiro 5600-6497. Anmälan är bindande. Vidare planeras ytterligare ett ordinarie drevprov 17 januari 2023 med sista anmälningsdag 3 januari 2023.

Har du frågor rörande ordinarie drevprov?
Ta kontakt med:
Robert Johansson
Mobil: 072-993 90 09
E-post: odp@taxklubb.tuana.io

Skaraborgs Taxklubbs drevprovskommitté består av:
Niclas Geidvall, sammankallande
Robert Johansson, ansvarig ordinarie drevprov
Martin Johansson, ansvarig särskilda drevprov
Hans Lövberg
Maria Nordström
Gerhard Lilliestierna, prisförvaltare drevprov