Nu har drevprovssäsongen startat på allvar. De rörliga proven är igång och 19-21 november arrangerar Skaraborgs Taxklubb ordinarie drevprov. Sista anmälningsdag är 1 november! Vi hoppas på flestmöjligt antal starter! anmälningsavgiften är 300 kr och domaravgiften 200 kr, där tillkommer också reseersättning till domaren.

Ansvarig för det ordinarie provet är Ronny Hjalmarsson
tel. 070-676 55 32
e-post: ronny.hj@telia.com

De särskilda/rörliga proven startade redan 1 oktober och håller på helt fram till 31 januari. 

Ansvarig för de särskilda proven är Robert Johansson
tel: 072-993 9009
e-post: robert.johanson7@gmail.com  eller drev@taxklubb.tuana.io

Foto: Barbro Zetterberg