DREVJAKTBILD, FOTO rolf zetterbergNu är äntligen hösten här! Det betyder att du nu kan anmäla din hund till drevprov. Man skiljer på rörligt prov, som går från 1 oktober fram till 31 januari, och ordinarie prov.

Rörliga drevprov
Drevprovsäsongen startar 1 oktober för de rörliga proven och pågår fram till sista januari. Skaraborgs taxklubb har tillgång på fina provmarker. Till ett rörligt prov kan du anmäla dig till fortlöpande, men senast 7 dagar före provstart.

Startavgiften för att delta är 300 kr och ska vara betalt innan start. Sedan tillkommer domaravgift på 200 kr som du betalar direkt till domaren.

Vill du anmäla din hund till ett rörligt drevprov tar du kontakt med:
Lars Landqvist
Ek, Lugnet 1
542 94 Mariestad
Tel: 0501-320 91
Mob: 070-330 16 55
E-post: larsvickeragen@hotmail.com