Skaraborgs Taxklubbs sekreterare, Gun-Britt Bernlo, har lämnat oss efter en tids sjukdom. Hon lämnar efter sig ett stort tomrum.

Gun-Britt har varit medlem i klubben i närmare 50 år. Av dem har hon suttit i styrelsen med olika uppdrag, ordförande, skattmästare och nu senast som sekreterare sedan mitten av 1980-talet.  Vidare var hon en duktig uppfödare av långhåriga taxar under kennelnamnet Tåstaryd. Hon var belönad med Svenska Taxklubbens förtjänsttecken i  guld. Med sin långa erfarenhet inom klubben fanns det inte mycket som inte Gun-Britt kunde. 

Gun-Britt har gjort en enastående insats för Skaraborgs Taxklubb inte minst som ansvarig för katalogproduktion i samband med utställningar och olika prov. Hon har också hjälpt flera andra taxklubbar med denna uppgift.

Begravningen äger rum den 24 maj kl. 14.00 i Värsås kyrka. Efter akten inbjudes till minnesstund i Värsås Församlingshem. Svar om deltagande önskas senast 17 maj till Bloms Begravningsbyrå tel. 0500-41 30 94 eller e-post till Bloms Begravningsbyrå

Foto: Barbro Zetterberg