ELLENSBORG'S LILLA IRISNu ligger 2015 års championhundar ute! Om du som medlem meriterat din hund under det gångna året och självklart också under innevarande år, får du gärna meddela detta till klubben! Se alla champions:
Om du där klickar på respektive bild så får du mer konkret information om varje hund.