Den planerade Taxdagen ställs i år in. Orsaken till det är att Skaraborgs Taxklubb inte fått möjlighet att planera och marknadsföra den. Pandemin har gjort att osäkerheten om vi faktiskt skulle få arrangera den gjort att det nu blir för kort om tid att kunna genomföra arrangemanget. Vi ber om förståelse för det. Vi i klubben hoppas och tror att vi kan genomföra Taxdag nästa år i stället. Det har visat sig att det har varit en uppskattad mötesplats på kryss och tvärs av hårlag och discipliner. Som mest har det varit över 300 besökande.