Det blev tiken Lilly med sin ägare Rune Petersson från  Hökerum  som knep klubbmästartiteln när Skaraborgs Taxklubbs ordinarie drevprov arrangerades 19-21 november 2017. Hon presterade ett första pris på rådjur med 51 egenskapspoäng, ep. På andra plats med ett första pris på rådjur och 49 egenskapspoäng kom Ubsola Ansgar. Kullsystern Ubsola Agda kom på en hedrande tredje plats med ett första pris på rådjur och 49 ep. Båda dessa hundar ägs av Maria Nordström från Götene. Dessa tre hundar har alla samma pappa, Ubsola Kalle! På fjärde plats kom Måsebo Eyla också hon med ett första pris på rådjur och 49 egenskapspoäng. Ägare heter Mark Strandell, Larv. 

Klubbens ordinarie drevprov är öppet för alla men för att delta på klubbmästerskapet krävs medlemskap i Skaraborgs Taxklubb. 

En komplett resultatlista finner du här: