SE VCH  SE U(V)CH Segerblick Noah SE22345/2014.
Ägare heter Eveline Olsson, Hjo. Om du som medlem meriterat din hund under det gångna året och självklart också under innevarande år, får du gärna meddela detta till klubben. Därefter lägger vi ut bilderna så fler kan ta del av fina taxprestationer!