Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är GEMLINGE-MOSSENS-ARGA-KAJSA.jpg

En rasspecifik avelstrategi, RAS, är något som alla hundraser har i Sverige. Det är ett viktigt dokument, speciellt för uppfödare. RAS innehåller rekommendationer och syftet är att beskriva hur aveln ska bedrivas på ett hållbart sätt så att man får en frisk och sund ras. Bedriver du uppfödning bör du känna till vad som står i RAS.

Nu är det dags att revidera RAS och du har möjlighet att vara med och påverka! Svenska Taxklubbens har bett alla landets lokalklubbar att återkomma med synpunkter gällande RAS. Detta ska vara Svenska Taxklubben till handa senast 9 juni. För att vi i Skaraborg ska kunna hantera dina åsikter vill vi ha dem innan 6 juni.

UTKAST RAS 2019

REMISSVAR RAS 2019

Dina synpunkter mailar du till kontakt@taxklubb.tuana.io