Drevprovskommittén i Skaraborgs taxklubb har beslutat att ställa in det ordinarie drevprovet som skulle arrangerats den 16 – 17 januari. Orsaken till det är den långa perioden av kyla och skarpa snöförhållande gör att det inte är etiskt försvarbart att genomföra provet.