Stig Meijner med AFTONSKALLETS Ebbot Foto: Inge Pettersson

Stig Meijner vann i år Per Magnusson vandringspris för alltid, han har lyckats med bedriften att vinna detta pris tre gånger med tre olika hundar.
Första gången han vann det var 2008 med SEVCH SEJ(D)CH Bestdrivers Äkko, sedan vann han samma pris 2019 med hunden SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH NO U(V)CH Kustfyrens Solo och i år vann han med SE VCH Aftonskallets Ebbot.

Grattis och bra jobbat, önskar vi från Skaraborgs taxklubb.

Per Magnusson VP.