Välkommen till höstutställningen vid Ekebergs Gård i Tidaholm den 17 september. Sammanlagt är det 91 anmälda hundar! Bedömningen startar kl. 10:00 medan vaccinationskontroll börjar kl. 08:30. Notera att inmätning av kanin- och dvärgtaxar sker från och med klockan 10.30. Årets domare är Benny Blidh von Schedvin som dömer alla valpar samt lång- och korthåriga taxar, Pia Lundberg dömer de strävhåriga taxarna.

Ekebergs Gård ligger strax utanför Tidaholm. Själva utställningen är inomhus i ett modernt ridhus med dansk sjösand och fiber som underlag. Om du använder GPS slå in följande: Agnetorp Ekebergs Gård 1. Det kommer att vara skyltat från alla infarter till Ekebergs Gård. På plats kommer det att finnas servering av fika samt varmkorv med bröd.

Har du frågor rörande utställningen tar du kontakt med Mikael Bolin: 070-923 49 40

Anmälda hundar
Valpar 4 – 6 mån: 8 st
Valpar 6 – 9 mån: 6 st
Tax, långhårig kanin: hanar (1), tikar (2)
Tax, långhårig dvärg: hanar (2), tikar (1)
Tax, korthårig kanin: hanar (2), tikar (1)
Tax, korthårig dvärg: hanar (7), tikar (5)
Tax, korthårig normal: hanar (4), tikar (5)
Tax: strävhårig kanin: hanar (0), tikar (1)
Tax: strävhårig dvärg: hanar (1), tikar (3)
Tax: strävhårig normal: hanar (20), tikar (21), (+1)
Totalt antal 91 st

En tumregel är att en domare
hinner med cirka 20 hundar/timme. Tänk på att komma i tid!

Vill du ladda ner PM’et?