ELLENSBORG'S LILLA IRISVälkommen!
Skaraborgs Taxklubbs sommarutställning den 19 juni 2016 i Fornbyn i Skara!

Vägbeskrivning: Fornbyn ligger intill Västergötlands Museum och nära  Djursjukhuset i Skara. Skyltat från infarterna. Se även Västergötlands Museums hemsida, där finner du en karta!

Vaccinationskontroll*): Sker löpande med början kl. 08.00. ID-kontroll kommer att ske.

Tid: Bedömningen börjar klockan 9.00. En tumregel är att domarna hinner med cirka 20 hundar per timme, så tänk på att komma i tid.

OBS! Inmätning av kaniner och dvärgar fr o m kl 08.45

Domarändring p g a antalet anmälda hundar!

Bedömningsordning: Ring 1, domare Marie Gadolin, samtliga hundar.
Valpar 8
Korthårig Kanin 1
Korthårig dvärg 4
Korthårig normaltax 8
Långhårig kanintax 0
Långhårig dvärgtax 1
Långhårig normaltax 3
Strävhårig kanin 1
Strävhårig dvärg 7
Strävhårig normaltax 41
Totalt antal taxar: 80

Priser: Samtliga HP-valpar tävlar om bästa valp efter att valpbedömningen avslutats. Utdelning av vandringspriser i BIS-finalen, där alla BIR-hundar tävlar om BIS, sker efter att samtliga bedömningar är klara.

Barn med hund: Vi ordnar Barn med hund (anmälningsavgift 25 kr betalas i sekretariatet). Åldersgräns för utställare är lägst 6 och högst 12 år.

Servering: Vi kommer att ha enklare servering med kaffe, dricka, korv med bröd samt bullar.

Plaketter och rosetter: Hämtas i sekretariatet. Tag med kritiklappen.

Upplysningar: Har Du frågor ring Gun-Britt Bernlo, 0500-42 02 15, 070-367 03 07

Tänk på hundar i bil:
Klockan       Yttertemperatur       Väderlek        Temp i bilen
08.30            +14                                  Skugga           +19
09.30            +18                                  Skugga           +38
10.30            +20                                  Blandat          +47
11.00            +20                                  Sol                   +52
12.00            +23                                  Sol                   +65
13.30            +22                                  Sol                   +85

Viktigt att notera är att bilens innertemperatur påverkas mycket litet av om fönster och/eller
baklucka står öppen. Värmeslag kan även uppstå om hund/katten färdas i bur där solen ligger på
under en längre tid och inget solskydd finns.

Vad säger lagen?
Den som lämnar ditt djur i en varm bil kan bli åtalad för djurplågeri. Du som räddar ett djur i nöd
ur en varm bil har stöd av Brottsbalken §24. Agria rekommenderar dock att du kontaktar polisen
om möjlighet finns, alternativt att du har ett vittne som kan intyga att djuret led innan du räddar
djuret. (Källa: www.agria.se).

Vill du skriva ut PM’et