Det närmar sig den årliga sommarutställningen i Fornbyn i Skara! Bo Pålsson dömer samtliga. Sista anmälningsdag är 6 juni. Du anmäler dig enklast genom att fylla i anmälningsformuläret och den klass som din hund ska starta i. Anmälningsavgiften varierar beroende på vilken klass din hund ska starta i.

Därefter betalar du in anmälningsavgiften till Skaraborgs Taxklubb: Bankgiro: 5600 – 6497. Det är viktigt att du vid inbetalning uppger hundens namn och registreringsnummer samt ägare. 

Har du frågor gällande utställningen?
Mikael Bolin är sammankallande för utställningskommittén. Adress:
Orrlyckevägen 11, 544 30 Hjo, tel: 0503-310 22, 070-923 49 40

Vill du lära dig hur det går till på utställning?
För sjätte året i rad arrangerar klubben en utställningskurs hos Kjells Vapen i Götene i regi av Ingvar Larsson och Maria Nordström. Du får lära dig hur en hundutställning går till samt regler och fackuttryck som används. Hund som ägare får träna på hur de visar upp sig och hunden får lära sig att stå på bordet. Målet är att förbereda deltagarna inför klubbens kommande utställningar.

Datum för kursen är den 24 och 31 maj samt den 7 juni mellan kl. 18.00 och 20.00. Denna kurs är populär och gratis för klubbens medlemmar, så se till att du anmäler dig i god tid! Icke medlemmar betalar 50 kr per gång. Det finns fika till självkostnadspris.

Anmälan görs till Ingvar Larsson på telefon 070-757 41 02 alternativt 0511-574 10
eller e-post: ingvar@ubsola.com