Välkommen till Skaraborgs Taxklubbs Sommarutställning den 18 juni 2017 i Fornbyn, Skara! I år är det Bo Paulsson som dömer samtliga taxar. Sista anmälningsdag är 9 juni. Vill du anmäla:

Vägbeskrivning: Fornbyn ligger intill Västergötlands Museum och nära  Djursjukhuset i Skara. Skyltat från infarterna. Se även Västergötlands Museums hemsida, där finner du en karta!

Vaccinationskontroll*): Sker löpande med början kl. 08.30. ID-kontroll kommer att ske.

Tid: Bedömningen börjar klockan 9.30. En tumregel är att domarna hinner med cirka 20 hundar per timme, så tänk på att komma i tid. OBS! Inmätning av kaniner och dvärgar fr o m kl 09.15

Barn med hund: Vi ordnar Barn med hund (anmälningsavgift 25 kr betalas i sekretariatet). Åldersgräns för utställare är lägst 6 och högst 12 år.

Servering: Vi kommer att ha enklare servering med kaffe, dricka, korv med bröd samt bullar.

Upplysningar: Har Du frågor ta kontakt med Mikael Bolin: Tel: 0503-310 22, 070-923 49 40
E-port: mikaelbolin@telia.com