Skaraborgs Taxklubb riktar ett stort tack till alla sponsorer. Ett stort tack också till markägare och jakträttsinnehavare runt om i Skaraborg som låter oss disponera sina marker. Vi vill också rikta ett stort tack till våra sponsorer, domare och övriga som med stort engagemang arbetar för att vi ska kunna genomföra de Nordiska Mästerskapen i drev 2017.