2013-09-15 08.47.10-2Vill du lära mer om tax? Lördag den 9 april 2016 har du möjlighet att delta på Svenska Taxklubbens Taxkonferens på Arlanda. Ett spännande program väntar!

Om du vill delta, anmäl dig till svtk.sek@telia.com senast 31 mars. Kostnad: 500:-/person, vilket betalas till SvTK:s BG 577-6406, märk talongen med ”Taxkonferens”.