Det är med sorg vi kan meddela att Thomas Almqvist hastigt har lämnat oss efter en kort tids sjukdom.  Thomas var en hängiven medlem i Skaraborgs Taxklubb.

Under åren 1996-1999 satt han som ledamot i styrelsen följt av att han ledde valberedningen 2001-2002. Han var också en mycket uppskattad drevprovsdomare och han verkade i drevprovskommittén i perioden 1996-2008. Han fungerade både som fullmäktige och kommissarie. Därefter valde han att avsluta sin domarbana, men han gick gärna som vägvisare på sina marker i Stenstorp när drevprov arrangerades.

Thomas var också en äkta jägare och taxälskare. Han var noga med att meritera sina taxar. Flera av hans hanar också verkat i aveln och bidragit med att jaktgenerna gått vidare till nya generationers taxar., här kan nämnas: SE(D)CH Domös Ove (1991), SE(D)CH Ubsola Tyson (1997), SE(D)CH Cordonis Ludvig (2005) och SE(D)CH Yxnanäs Vito (2015). Han hade också Ingo (1984) och Ubsola Dante (1991).

Skaraborgs taxklubb vill rikta ett tack för den hängivenhet och det arbete som Thomas gjort under många års tid, vilket bidragit till att berika vår klubb.

Thomas Almqvist med strävhårshanen Yxnanäs Vito. Foto: privat