Kurs i viltspår anordnas under våren 2018. Kursen vänder sig till nybörjare och hålls vid fem tillfällen med start torsdagen den 12 april (kan flyttas fram om snön fortfarande ligger kvar då). 
Plats: Töreboda
Kostnad: 600 kr per hund

Observera att antalet platser är begränsat.
För anmälan och frågor ring Liliann på 0706-718875
eller
Sven-Åke på 0730-794681