Inga utställningar gjordes detta år p.g.a. pandemin därav att inga resultat finns att visa.