SVENSKA FLAGGANSkaraborgs Taxklubb bjuder in alla lokaklubbar till viltspår-SM för taxar den 30–31 juli 2016. Samling och förläggning sker på Hökensås camping och stugby utanför Tidaholm. Provet hålls på Hökensås.

PM för SM viltspår 2016

Vägbeskrivning till Hökensås camping

Karta till Hökensås camping


Veterinär
Djursjukhuset Anacura i Jönköping: 070-834 09 07
Kliniken är obemannad nattetid.

SM-samordnare
Gerhard Lilliestierna
Mob: 070-286 86 76

Mat och logi
Ronny Hjalmarsson
Mob: 070-676 55 32

Provansvarig
Rolf Magnusson
Mob: 070-726 85 16

Anmälan (ska vara Skaraborgs Taxklubb till handa senast 15 maj, mail eller brev)
Gun-Britt Bernlo
Tostaryd 5
541 98 Värsås
Mob: 070-367 03 07
E-post: gun-britt.bernlo@telia.com