Klubbmästare Viltspår

2021 Toftekaerets Oda, ägare Rolf och Barbro Zetterberg
2020 KLEVHULTS NYX SE-46611-2018, Ägare: KERSTIN HOLMQVIST, Lidköping
2019 AFTONSKALLETS EBBOT SE-40732/2018, Ägare: STIG MEIJNER, HABO
2018 NO U(V)CH SE J(D)CH SE U(DV)CH SE VCH Kustfyrens Solo SE28562/2013, ägare Stig Mejer, Habo.
2017 SE U(V)CH Sjöstadens Exklusiva Exa SE31286/2015, ägare Mikael och Annelie Bolin, Hjo. 
2016 SE VCH UBSOLA TINDRA SE25461/2011, ägare Rolf Magnusson, Floby.
2015     Klavreskogens Figge SE46940/2014, ägare och hundförare Mathias Ohlsson
2014     SE VCH Ubsola Tindra SE25461/2011 SN, ägare: Rolf Magnusson, Floby
2013     Ubsola Tindra SE25461/2011 SN, ägare: Rolf Magnusson, Floby
2012     Ubsola Tindra SE25461/2011 SN, ägare: Rolf Magnusson, Floby
2011     SEVCH SEJ(D)CH Pysslas Digelo S22467/2004, ägare: Peter Wulf, Mullsjö
2010     SEVCH, SEJ(D)CH Bestdrivers Äkko S13884/99, ägare: Stig Meijner, Habo

 

Skaraborgs Taxklubbs VP Viltspårpokalen
2021 Silverrävens Polly, ägare Agne och Ylva Hellstadius
2020 Klevhults Nyx, ägare Kerstin Holmqvist
2015 –
2014 –
2013     Askmadens Exter SE 36172/2012 KN, ägare: Jan-Olof Wilson, Skövde
2012 –
2011     Nicomberga Noor SE1317/2010 SN, ägare: Bo Ek och Lena Friberg, Hjo


Alvasjöns Kennels VP

2015 –
2014 –
2013     Askmadens Exter SE 36172/2012 KN ägare: Jan-Olof Wilson, Skövde
2012 –
2011     Nicomberga Noor SE1317/2010 SN ägare: Bo Ek och Lena Friberg, Hjo

 

Kennel Skogshuldrans VP
2015     DK BCH(S) NO VCH SE U(V)CH SE VCH Ellenborg’s Dilba SE10992/2011 SD, ägare Barbro och Rolf Zetterberg, Valtorp
2014 –
2013     DK BCH(S) NO VCH SE U(V)CH SE VCH Ellenborg’s Dilba SE10992/2011 SD, ägare Barbro och Rolf Zetterberg, Valtorp
2012    SE VCH NU U(V)CH SE U(V)CH Ellensborg’s Basil S66936/2009 SD, ägare: Ann Lindhé, Nossebro
2011 –
2010     SEVCH Skogshuldran Dynamit S30535/2009, ägare: Tina och Jan Millqvist, Folkabo

 

Fridas Trofe’ VP
2015 –   SE J(D)CH  SE VCH  Kustfyrens Solo SE28562/2013 SN ägare: Stig Meijner, Habo
2014 –
2013 –
2012     SVCH SJ(D)CH Bestdrivers Äkko S13884/99SN, ägare: Stig Meijner, Habo
2011      SEVCH SEJ(D)CH Pysslas Digelo S22467/2004, ägare: Peter Wulf, Mullsjö
2010     SEVCH SEJ(D)CH Bestdrivers Äkko S13884/99, ägare: Stig Meijner, Habo
2009     Pysslas Digelo S22467/2007 SN, ägare: Peter Wulf, Mullsjö
2008     SEVCH SEJ(D)CH Bestdrivers Äkko S13884/99, ägare: Stig Meijner Habo
2007     Pysslas Digelo S22467/2007 SN, ägare: Peter Wulf, Mullsjö

 

Per Magnussons VP
Vanns för alltid 2019 – delas inte ut mer.
2019 SE VCH Aftonskallets Ebbot, ägare Stig Meijner, Habo
2015     Klavreskogens Figge SE46940/2014, ägare och hundförare Mathias Ohlsson
2014     SE VCH Ubsola Tindra SE25461/2011 SN, ägare: Rolf Magnusson, Floby
2013     Ubsola Tindra SE25461/2011 SN, ägare: Rolf Magnusson, Floby
2012     Ubsola Tindra SE25461/2011 SN, ägare: Rolf Magnusson, Floby
2011      SEVCH SEJ(D)CH Pysslas Digelo S22467/2004, ägare: Peter Wulf, Mullsjö
2010     SEVCH, SEJ(D)CH Bestdrivers Äkko S13884/99, ägare: Stig Meijner, Habo
2009    Cordonis Flisa S39641/2008 SN, Ägare: Helena Goude och Krister Ebjer, Skara
2008    SEVCH, SEJ(D)CH Bestdrivers Äkko S13884/99, ägare: Stig Meijner, Habo
2007    Pysslas Digelo S22467/2007 SN, ägare: Peter Wulf, Mullsjö

 

SVCH Trollas Viltspårtrofe’ VP
2021 Toftekaerets Oda, ägare Rolf och Barbro Zetterberg
2020 Zolannes Jasmin, ägare Lotta Bunsow.
2019 Bellomis Echinagard, ägare Katarina Moberg, Jönköping.
2015      SE VCH Fräsch&Sund Dixi SE 42 603/2010 SN, ägare: Henry Hallberg, Habo
2014     SE VCH Ubsola Tindra SE25461/2011 SN, ägare: Rolf Magnusson, Floby
2013     SE VCH Fräsch&Sund Dixi SE 42 603/2010 SN, ägare: Henry Hallberg, Habo
2012     Wervest’s Fanny SE 61450/2010 SD, ägare: Kerstin Wijkmark och Per Löfberg, Skövde
2011     SEVCH Fräsch och Sund Dixie S42603/2010 SN, ägare: Henry Hallberg, Mullsjö
2010     SEVCH Hjelmskogens Ålaz S10641/98, ägare: Stig Meijner, Habo
2009     Rospiggens Embla S36556/2007 Pudel, ägare: Jeanette Persson, Skara
2008     Pysslas Digelo S22467/2007 SN, ägare: Peter Wulf, Mullsjö
2007     Hjelskogens Ålaz S10641/98 SN, ägare: Stig Meijner, Habo

 

Louise och Caritzas vandringspris-viltspår öppen klass
2019 —
2015     Klavreskogens Figge SE46940/2014, ägare och hundförare Mathias Ohlsson
2014     SE VCH Fräsch&Sund Dixi SE42603/2010 SN, ägare: Henry Hallberg, Habo
2013     DK BCH(S) NO VCH SE U(V)CH SE VCH Ellenborg’s Dilba SE10992/2011 SD, ägare: Barbro & Rolf Zetterberg, Valtorp

 

Vinnare Hökensåsprovet
2013 –
2012 –
2011 –
2010 SEVCH Hjelmskogens Ålaz S10641/98, ägare: Stig Meijner, Habo